ඥාණසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප ව‌ෙයි

33

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් නියම වී ඇති වසර හයක සිර දඬුවම අහෝසි කොට එම චෝදනාවලින් නිදොස්කොට නිදහස් කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ඥාණසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය විභාගයට නොගෙන ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලේ බහුතර විනිසුරුවරුන් තීන්දු කළේය.

එම අභියාචනය ඊවා වනසුන්දර, නලින් පෙරේරා සහ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන යන ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ සලකා බැලුණි.