අද කොළඹ මහ නගර සභා සීමාව තුළ අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය

24

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ මහ නගර සභා සීමාව තුළ ජල සැපයුමට බාධා එල්ල වන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ අද(09) අලුයම සිට කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවයි.