රනිල් දැඩි තීන්දුවක – බිඳුණු විශ්වාසය යළි තහවුරු කිරිමට යයි

අවිචාරවත් එ්කාධිපති රෙජිමයකට යළිත් රට යටත් කර ගැනිමට එරෙහිව සටන් වැදිමට තමන් හා එක්වෙන ලෙස සඳහන් කරමින් හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඊයේ (12) දින විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබිය.

එම නිවේදනයේ වැඩ්දුරටත් සඳහන් වන්නේ තමන් සිය දේශපාලන ජිවිතය තුල අභියෝගයන්ට හා සිත්වේදනාවන්ට මුහුණ දුන් බවත් අවලාද, අපහාස, බැනවෑදීම් ඉතා ඉවසීමෙන් හා ශීලාචාරව විදදරාගත් බවයි.

එම නිවේදනය පහතින්,