ඕස්ට්‍රේලියානු වයස අවුරුදු 19 න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක

ඕස්ට්‍රේලියානු වයස අවුරුදු 19 න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලබන ජනවාරි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතය.

ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 න් පහළ පිල සමඟ යොවුන් එක්දින ජාත්‍යත්නර තරඟ තුනකට සහ තුන්දින යොවුන් ටෙස්ට් තරඟයකට ද සහභාගි වීමට නියමිතය.

යොවුන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ තුන ජනවාරි 3,5 සහ 7 යන දිනවල පී.සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වේ.

තුන්දින යොවුන් ටෙස්ට් තරඟය ජනවාරි 10 වැනිදා සිට එස්.එස්.සී. ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වෙනු ඇත.