එජාපෙ ඕනෑම මැතිවරණයකට සූදානම් බව මනෝ කියයි

රට තුල ඇති වි තිබෙන දේශපාලන ව්‍යාකූලත්වය හමුවේ වුවද එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඕනෑම මැතිවරණයකට සූදානම් නමුත් එම මැතිවරණ පැවැත්විය යුතු වන්නේ ඔක්තෝබර් 26 දාට පෙර පැවැති තත්ත්වය යටතේ බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික සන්ධානය සඳහන් කර තිබේ.

මැතිවරණ පැවැත්වෙන කාලයේදී භාරකාර රජයක් පවත්වා ගැනිම ගැටලුවක් බව එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගනේෂන් මහතා පැවසීය.

ඔක්තෝබර් 26 දා ට පෙර පැවැති තත්ත්වය යටතේ මහ මැතිවරණයක්, ජනපති මැතිවරණයක් හෝ පළාත් සභා මැතිවරණයක් යන ඕනෑම මැතිවරණයකට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සූදානම් බවද ඒ මහතා වැඩ්දුරටත් පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ කිසිම මැතවරණයක් කල් නොදැමූ බවත් යහපාලන රජය යටතේ සිටි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මැතිවරණ වැළැක්වූ බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.