ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාමට කිසිවක් බාධාවක් නොවන බව වාසු කියයි

47

ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව කුමක් වුවත් ඉන් බාධාවක් නොවන බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ රත්නපුර කුරුවිට ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදීයී.