වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයනේ අගමැතිට ලිපියක්

75

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පැණිබීම සඳහා අයකළ බදු අඩුකිරිමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අගමැතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

එම ලිපිය පහතින්,