කථානායකගෙන් නිවේදනයක්

157

මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුව ගත් සෑම පියවරක්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිවෙත් මෙන්ම අන්තර් ජාතික පාර්ලිමේන්තු සංගමය හා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ පවතින ස්ථාවර නියෝග මත ගත් බව කථානායක කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්,