රාජිත ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගති වාර්තාවක් ඉල්ලයි

25

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් ආරම්භ කර ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 104 ක සහ විදේශ ආයෝජන ව්‍යාපෘති 78 ක ප්‍රගතිය පිළිබඳව කඩිනම් වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදෙන ලදි.

පසුගිය මාස 02 ක කාලය තුළ මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳව ලැබුණු පැමිණිලි සැළකිල්ලට ගනිමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

එම ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කළ යුතු බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන ලදි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ නාරාහේන්පිට රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ පසුගියදා පැවැති රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රැස්වීමකදිය.

තව ද 2019 වර්ෂය සදහා රෝහල් වලට අවශ්‍ය මානව සම්පත, ගොඩනැඟිලි සහ වෛද්‍ය උපකරණ පිළිබඳ වාර්තාවක් කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන්ට, ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන්ට සහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන්ට මෙහිදී දැනුම් දෙන ලදි.

මේ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විමර්ශණ ඒකකය ඉදිරියට කළ යුතු රාජකාරිමය කටයුතු පිළිබදව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදුන් අතර, විමර්ශණ ඒකකය “බිල්ලෙක්” නොවන බව ද අවධාරණය කර සිටියේය.

සෞඛ්‍ය සේවකයින් රාජකාරි වේලාවේ දී පෞද්ගලික රෝහල් වල සේවය කිරිම සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දුෂණ වංචා පිළිබද පරීක්ෂණ පවත්වන ලෙස ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විමර්ශණ ඒකකයට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

රෝහල්වල ගොඩගැසී ඇති සායනික අපද්‍රව්‍ය කඩිනමින් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණි.