පාඨලි ඉදිරි වසර 10 ගැන කියයි

ඉදිරි වසර 10 තුළ තම අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘතිවල වටිනාකම රුපියල් ට්‍රිලියන 05 ක් බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  පැවසීය.

2019 වර්ෂයේ රාජකාරී ආරම්භ කරමින් රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබාදීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යාංශය ඇතුළු යටත් ආයතනයන් හි නිලධාරීන් හා සේවක සේවිකාවන් අමතමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරයා වැඩ්දුරටත් පැවසුවේ  “ඊළඟ වසර 10 තුළ මෙම අමාත්‍යාංශය උරදී තිබෙන ව්‍යාපෘතිවල වටිනාකම ට්‍රිලියන 5ක් වෙනවා. මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය පමණයි අපට වඩා වාර්ෂිකව එවැනි ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන්නේ.

ආර්ථිකයට කරන බලපෑම පැත්තෙන් ගත්තහම විශාලතම ව්‍යාපෘති රැසක් අපි සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ වසරේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා කුඩා ව්‍යාපෘති පිළිබඳව වැඩිපුර අවධානය යොමුකර අපේ ජනතාවගේ සුළු පාරිමාණ නාගරික අවශ්‍යතා දෙසට වැඩි අවධානයක් යොමුකර ක්‍රියා කරන්න.” බවයි.