ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හෙට රැස්වෙයි

ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හෙට(11) පෙරවරුවේ රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා සඳහන් කළේ, හෙට පෙරවරු 10.00ට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව රැස්වීමට නියමිත බවයි.