රනිල් සීනිගම මහ දේවාලයට යයි

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (19) දින සිනීගම දෙවොල් මහ දේවාලයට පැමිණ දේව ආශිර්වාද පුජාවකට එක් වි තිබේ.

පසුව දෙවොල් මහ දෙවියන්ගේ පිළිරුව වෙතද අග්‍රාමාත්‍ය වරයා විසින් නානුමුර පුජාවක් සිදු කරනු ලැබිය.