ගොවින්ට කඩ්නමි සහන ලබා දිය යුතු බව ශාන්ත කියයි

සේනා දළඹුවා නිසා ගොවි ජනතාව විශාල පීඩාකාරී තත්ත්වයකට පත්ව සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ අද (24) දින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

ගොවිජනතාවට කඩිනමින් සහන ලබාදීමට ජනාධිපතිවරයාද පැහැදිලිව උපදෙස් ලබා දීම සිදු කරන අයුරු දුටු බවත් මන්ත්‍රිවරයා ප්‍රකාශ කලේය.

ඒ අනුව මේ වන විට අක්කරයකට රුපියල් හතලිස්දාහ බැගින් ලබා දීමට සූදානම් වන බවත් ඔහු පැවසිය.

මන්ත්‍රිවරයා පැවසූවේ දේශපාලන අධිකාරිය මෙම තීරණ ගත්තද නිලධාරීන් මඟින් මෙම චක්‍රලේක ගමට යන විට ගොවි ජනතාවට ලබාදිය හැකි සහනය ලබාදිය හැකි අයුරින් නීතිය සකස් නොවන බවත්ය.

පීඩාවට පත් වී සිටින ගොවි ජනතාව රුපියල් හතලිස් දාහ ගැනීමට තවත් වසර ගණනාවක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට සහ ගොවිජනසේවා කාර්යාල වලට සහ විවිධ ආයතන වලට යෑමට සිදු වන බවත් ඔහු මෙහිදි පැවසීය.

ප්‍රථමයෙන්ම කළ යුත්තේ නීති රීති ලිහිල් කර පීඩාවට පත්ව සිටින ගොවියාගේ අතට සහන ලැබෙන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍යය බවත් ඒ මහතා වැඩ්දුරටත් පැවසීය.