ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු කරන දෙයක් අගමැති කියයි

ඉතිහාසයේ වැඩිම වී අස්වැන්නක් මෙවර ලැබී තිබෙන අතර ඉදිරියේදී තවදුරටත් ඒ තත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්මාන්තය හා වී වගාව නවීකරණය කිරීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු කර තිබෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

අද (07) අනුරාධපුර පැවැති අලුත් සහල් මංගල්‍යයට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව පැවසීය.

වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්මාන්තය නඟාසිටුවීම වෙනුවෙන් වත්මන් රජය විශාල මුදලක් වැය කළ බැවින් මෙවර වී අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් තිස් ලක්ෂයක් දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි වූ බවත් ඉදිරියේ දී කෘෂිකර්මාන්තයෙන් වැඩි ආදායමක් ලබාගැනීමට හැකි වන පරිදි දියුණු තත්ත්වයකට පත්කරන බවත් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

ඉදිරියේදී වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ආරම්භ කරන බව පැවසූ ඒ මහතා දේශගුණ විපර්යාසයන්ට ගැළපෙන පරිදි ගෙවිතැන් කිරීමටත් කටයුතු සිදු කළ යුතු බවත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී වී ගොවිතැනේ නවීකරණයක් සිදු කිරීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.