පාර්ලිමේන්තුව ඒකධිපතිවරු ආරක්ෂා කළ පාර්ලිමේන්තුවක් නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කළ පාර්ලිමේන්තුවක්

පාර්ලිමේන්තුව ඒකධිපතිවරු ආරක්ෂා කළ පාර්ලිමේන්තුවක් නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කළ පාර්ලිමේන්තුවක් බව නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පවසයි.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අද (17) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව සඳහන් කළේ, අයවැය 2018 වැයශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට එක්වෙමිනි.

මේ රටට දේශපාලන වෙනසක් අවශ්‍යව තිබියදී එය ලබාදීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්වරු කටයුතු කළා. පාර්ලිමේන්තුවේ සජීවිව මේ වාද විවාද විද්‍යුත් මාධ්‍ය තුළ ප්‍රචාරය වෙනවා. මෙය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බල ගන්වන පනත් සම්මත කළ පාර්ලිමේන්තුවක්. මෙය මහජනතාව බල ගැන්වූ පාර්ලිමේන්තුවක්. එය හෑල්ලු කරන්නට ඇතැමුන් උත්සාහ කළත් අපි ජනතාවට කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව දිහා තුලනාත්මකව බලන්න කියලා.

අගමැතිවරයා ආර්ථික සංවර්ධනයට යථාර්ථ ඉලක්ක ලබාදී තිබෙනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 6000 දක්වා නැංවීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමා විධායකයේ ප්‍රධානියා ලෙස එතුමාට ව්‍යවස්ථාවෙන් පැවරී ඇති රාජකාරිවලට අමතරව ජනතා අභිවෘද්ධියට වැඩසටහන් රැසක් සිදු කරමින් යනවා. දිළිඳුකම පිටු දැකීමේ වැඩපිළිවෙලකට ජනාධිපතිතුමා දායකවෙලා තිබෙනවා.

දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා ප්‍රජා පාලිත ජන වසම් බිහි කර ගන්නට එතුමා සහාය ලබාදී තිබෙනවා. ගැමිදිරිය ව්‍යාපාරය නැවත නඟා සිටුවීමට ජනාධිපතිවරයා ගෙන තිබෙන උත්සාහය අගය කළ යුතුයි. මෙරට වන ගහනය 29% සිට 32% දක්වා ඉහළ නැංවීම සඳහා වන රෝපණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

වනගහනය සියයට 32% දක්වා වැඩි කිරීමට දැවැන්ත පරිසර වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආහාරබෝග වගවට මුල්තැන දී තිබෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය උවඳුර පාලනය කළ හැකියි. සියයට 20%කට බලපා තිබෙනවා. අද පෙන්වන්න හදනවා, අධිකරණයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒකධිපතිවරු ආරක්ෂා කළ පාර්ලිමේන්තුවක් නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කළ පාර්ලිමේන්තුවක් යැයි ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසි ය.