වෛද්‍ය රසායනාගාර වෘත්තිකයින්ගේ වාර්ෂික විද්වත් සමුළුව ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

 ඊයේ (20) පෙරවරුවේ බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා කාට්සු ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.
විශිෂ්ට සේවාවක නිරත වූ වෛද්‍ය රසායනාගාර සේවාවේ වෘත්තිකයින් ඇගයීමට ලක් කරමින් සම්මාන පිරිනැමීම ද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු විය.