විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රය විධිමත් කරන්න පියවර

විදේශ රැකියා සඳහා ශ්‍රමිකයින් යොමු කිරීමේදී නීති රෙගුලාසි හා වෘත්තිමය ආචාර ධර්මයන් පිළිබද වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීමට ජාත්‍යන්තර බදවාගැනීම් සඳහා රෙගුලාසි පිළිබද ගෝලිය සම්මන්ත්‍රණයේදී (Global Conference on the Regulations of International Recruitment)විදේශ රැකියා සදහා ශ්‍රමිකයින් යොමුකරන හා ශ්‍රමිකයින් ලබාගන්නා රටවල අවධානය යොමු කර තිබිණ.

සංක්‍රමණිකයින් සඳහා වන සංවිධානය (IOM)විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම සම්මන්ත්‍රණය 2019 ජූනි මස 06 හා 07 යන දෙදින කැනඩාවේ මොන්ට්‍රියල් නගරයේ පැවැත්විණි.

මෙම සම්මන්ත්‍රණය සඳහා ශ්‍රි ලංකාව නියෝජනය කරමින් ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී නීතිඥ කීර්ති මුතුකුමාරණ මහතා සහභාගි වූ අතර තවත් රටවල් 30ට අධික සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරමින් නියෝජිතයින් 100ට ආසන්න පිරිසක් සහභාගි වී ඇත.

නීති රෙගුලාසි හා වෘත්තිමය ආචාර ධර්මයන් ඇතුළුව ප්‍රධාන කරුණු 3ක් පිළිබදව මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්විය.

ඒ අතරට අතරමැදි තැරුව්කරුවන් (Sub Agent) නීත්‍යානුකූල ලෙස හදුනාගැනීම හා ලියාපදිංචිකිරීම, ශ්‍රමිකයින් රැකියා සඳහා බදවා ගැනීමේදී ශ්‍රමිකයින්ගෙන් ගාස්තු අය නොකර ඔවුන්ගේ හාම්පුතුන්ගෙන් බදවාගැනීමේ ගාස්තු අයකිරීම යන කරුණු පිළිබදව සාකච්ඡා කරන ලදී.

විගමණික ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ශ්‍රි ලංකා රජය හා ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ගෙන ඇති පියවරයන්ද එම සමුළුවේදී ප්‍රශංසාවට ලක්විය.