පැණිරස හා තෙල් කෑම පාලනය කළ යුතුයි – අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ජනතාව ආහාරයට ගන්නා තෙල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිතිය සොයාබැලීමේ වැඩපිළිවෙලකට යා යුතු බව අද (4) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වැයශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමින් පැවසීය.

ඖෂධ 48 මිල අඩු කිරීම ගැන සතුට පළ කළ යුතුයි. අද වනවිට අත්‍යාවශ්‍ය බෙහෙත් ටික ලබාගන්න හැකි වී තිබෙනවා. අද බෝ නොවන රෝග පිළිබඳ අභියෝගය ඉතා ම බරපතලයි. දැනුවත් කිරීම හා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වැදගත්. දියවැඩියාව පාසල් දරුවන්ට වැළදෙන්න පටන්ගෙන තිබෙනවා.

පැණිරස හා තෙල් කෑම පාලනය කළ යුතුයි. අධික සීනි රසකාරක බීම පාලනය කිරීම කළ හැක්කේ මිල වැඩි කිරීම තුළයි. මේ ගැන දැනුවත් කළ යුතුයි. ගුණදායි කෑම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි. විවිධ කිරිපිරි වර්ග තියෙනවා. රූපවාහිනී දැන්වීම් යනවා. ජනතාවට අවබෝධයක් නෑ. කිරිපිටිවල අදාළ ගුණය තියෙනවාද කියලා පරික්ෂා කර බලන්න අවශ්‍යයයි. ආහාරයට ගන්න තෙල්වල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමට වැඩපිළිවෙලකට යා යුතුයි. පෞද්ගලික රෝහල් ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුයි. කසිප්පුවල දඩය වැඩි කළ යුතුයි. නීතිවිරෝධි කුඩුවලට දඬුවම් වැඩි කළ යුතුයි යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.