ආයුධයකින් පහරදී පුද්ගලයෙක් ඝාතනය කරයි

කොබෙයිගනේ පොලිස් වසමේ පට්ටියදළුව ප්‍රදේශයේ දී පුද්ගලයෙකුට තවත් අයෙක් විසින් තියුණු ආයුධයකින් පහරදී ඝාතනය කර ඇත.

මරණයට පත්ව ඇත්තේ මීරිගම වත්ත, නම්මුවාව, හීලෝගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 61ක් වු අයෙක් බව පොලිසිය පවසයි.

මේ වන විට ඝාතන සැකකරු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොබෙයිගනේ පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.