ජපන් සාම නියෝජිත යසුෂි අකාෂි සහ මහින්ද අතර හමුවක්

පුනරුත්තාපනය වන නැවත ගොඩනැගීම පිළිබඳ ජපන් සාම නියෝජිත යසුෂි අකාෂි මහතා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් සිදුව තිබේ.

ඒ අද (19) පෙරවරුවේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ විජේරාම නිල නිවසේ දීය.

එම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා සහ හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා ද එක් විය.