මෙරට 23 වන යුධ හමුදාපතිවරයා ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා