කොකේන් බවට සැක කෙරෙන මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් නාවික හමුදා බාරයට

නාවික හමුදාව ‌සහ මන්නාරම කොට්ඨාශ දුෂණ මර්ධන ඒකකය එක්ව අද (24) අළුයම සිදු කරන ලද සෝදිසි කිරිමකදි කොකේන් බවට සැක කෙරෙන මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 983ක් නාවික හමුදා බාරයට ගෙන තිබේ.

උතුරු මැද නාවික විධානය සහ මන්නාරම කොට්ඨාශ දුෂණ මර්ධන ඒකකය ඒකාබද්ධව සිදු කරන ලද සෝදිසි මෙහෙයුමකදි මන්නාරම, වංකාලේ මුහුදු තීරයේ මාළු වාඩියක් අසල සඟවා තිබු කොකේන් බවට සැක කෙරෙන මෙම මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 983 ක් නාවික හමුදා බාරයට ගෙන ඇත.

නාවික හමුදා බාරයට ගත් කොකේන් බවට සැක කෙරෙන මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා වංකාලේ පොලිසිය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදි.