විදුලිබල අමාත්‍යාංශ ලේකම් කෝප් කමිටුවට පෙනී නොසිට්න හේතුව මෙන්න

විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ මහතා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී නොසිටින්නේ අදාල වංචා සම්බන්ධයෙන් වන දේශපාලනඥයින්ගේ නම් හෙළි කිරීමට සිදුවීම හේතුවෙන් බව ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ලේකම් රන්ජන් ජයලාල් මහතා පවසයි.

ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ ඊට සම්බන්ධ දේශපාලනඥයින් විසින් ලේකම්වරයාව ආරක්ෂා කරන බවයි.

විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ බරපතළ දූෂණ හා වංචා ප්‍රමාණයක් පසු ගිය කාලයේ සිදු වු අතර දැනටද සිදු වෙමින් පවතින බවත් මෙය ජාතික අපරාධයක් බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

කෝප් කමිටුව හමුවේ තමාගේ නිදොස් භාවය ඔප්පු කිරීමට නම් වත්මන් ආණ්ඩුවේ දේශපාලකයන්ගේ නම් හෙළි කිරීමට වන බව රන්ජන් ජයලාල් මහතා පවසයි.