විභාග වංචා පිළිබදව අපරාධ පරීක්ෂණ දේපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ අරඹයි

මෙවර අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් අනුරාධපුර හා නාරාහේන්පිට පාසලක සිසුන් දෙදෙනෙක් ජංගම දුරකතන භාවිත කරමින් විභාගයට පෙනී සිටීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දේපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ අාරම්භ කර අැත.