නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරක කටයුතු වැළැක්වීමට පොලිස් ජංගම රථ සේවා

නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරක කටයුතු වැළැක්වීම සඳහා පොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් පැය 24 පුරා පොලිස් ජංගම රථ සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කළ බව පොලිස් මුලස්ථානය සඳහන් කරයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා අද (02) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කළේ, අවශ්‍ය වුවහොත් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් සුදානමින් අැති බවයි.