පේරූහි බස් රථ අනතුරක් – 36 දෙනෙකු මිය යයි

(180102) -- PASAMAYO (PERU), Jan. 2, 2018 (Xinhua) -- Rescue personnel work at the site of a bus accident in Pasamayo, north of Lima, capital of Peru, on Jan. 2, 2018. At least 25 people were killed near Peru's capital on Tuesday when their bus plummeted 400 meters off a highway and into a gorge, the Highway Police (POLCAR) said. (Xinhua/ANDINA/Vidal Tarqui) (Newscom TagID: xnaphotos827330.jpg) [Photo via Newscom]
පේරූහි අනතුරුදායක මාර්ගයක ධාවනය කළ බස් රථය මීටර් 100ක් පමණ ප්‍රපාතයකින් මුහුදු වෙරළට ඇද වැටී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

අනතුරෙන් 36 දෙනෙකු මිය ගිය අතර අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ බස් රථය තුළ 50කට ආසන්න පිරිසක් සිට ඇත.