ආගමික ස්ථාන තුළ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරිම තහනම්

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඊයේ (07) පැවති වැඩසටහනක දී ප්‍රකාශ කර අැත්තේ ආගමික ස්ථාන තුළ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරිම තහනම් බවයි.

”බෞද්ධ හෝ වේවා, ඉස්ලාම් හෝ වේවා, හින්දු හෝ වේවා, කතෝලික හෝ ක්‍රිස්තියානි වේවා, කිසිම ආගමික ස්ථානයක දේශපාලනය කළ නොහැකියි”

ආගමික ස්ථාන තුළ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කෙරෙන බවට චෝදනා නගමින් සිය ආයතනය වෙත පැමිණිලි ලැබෙන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.