පළාත් කිහිපයකට විටින් විට වැසි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කරන්නේ උතුරු පළාතේ විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන තර ඇතැම් ස්ථානවලට (මි.මී 75 පමණ) තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි.

නැගෙනහිර, උතුරු-මැද සහ ඌව පළාත් වලත් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ. සෙසු පලාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 02.00 න් පමණ පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල සමහර ප්‍රදේශවල උදය කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කල හැක.