දෙවුන්දර මුහුදේ නැවක් අනතුරට

දෙවුන්දර මුහුදේදී මෝටර් රථ රැගෙන යන නැවක් ධීවර බෝට්ටුවක ගැටීමෙන් සිදුවු අනතුරකින් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් ජිවීතක්ෂයට පත්ව තවත් අයෙක් අතුරුදහන්ව තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.