පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වීමට නියමිතයි

පාර්ලිමේන්තුව අද (10) පෙ.ව. 10.30ට රැස්වීමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ස්ථාවර නියෝග 14 යටතේ කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙම රැස්වීම සිදුවන බව පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් හා කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී නීල් ඉද්දවල මහතා පවසයි.