සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ලකුණු 189 – 4යි

මේ වන විට පන්දුවට පහර දෙන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 36ක් තුළ ක්‍රිඩකයින් හතරදෙනෙකු දැවී ලකුණු 189ක් ලබාගන සිටියි.