අල්ලස් හා දූෂණ තුරන් කිරීම උදෙසා ජාතික කි‍්‍රයාකාරී සැලැස්මක් ඔස්ටින් ප‍්‍රනාන්දු මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන්

ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ අල්ලස් හා දූෂණ තුරන් කිරීම උදෙසා ජාතික කි‍්‍රයාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම පිළිබඳ විද්වත් කතිකාවක් ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප‍්‍රනාන්දු මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද (18) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ වංචාව සහ දූෂණය තුරන් කරමින් එමගින් ආර්ථික, සමාජයීය, සංස්කෘතික නීතිමය සහ පාරිසරික වශයෙන් තිරසර සංවර්ධනයක් උදාකර ගැනීම මෙම කි‍්‍රයාකාරී සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීමේ අපේක්ෂාවයි.

අද ලෝකයේ සියලු රටවල් විසින් වංචාව සහ දූෂණය පිටුදැකීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන තිබෙන අතර එම ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය වළක්වාගැනීම සඳහා විවිධ සම්මුතීන්, නීතිරිති සහ යාන්ත‍්‍රණයන් පළාත්, ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මටිටමින් කි‍්‍රයාත්මක කරමින් සිටී.

ඒ අනුව එම ජාතික කි‍්‍රයාකාරී සැලැස්ම කඩිනමින් සකස් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදුකරමින් පවතින අතර ඒ සඳහා රාජ්‍ය අංශය, පුද්ගලික අංශය, සිවිල් සංවිධාන, ජනමාධ්‍ය, ප‍්‍රජාපාදක සංවිධාන ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා කැඳවීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කරයි.

මෙම ජාතික කි‍්‍රයාකාරි සැලැස්ම පිළිබඳ විද්වත් අදහස් සහ යෝජනා ලබගැනීම අද පැවති සාකච්ඡාවේදී සිදුවූ අතර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කිරීම, විමර්ශන කි‍්‍රයාවලිය ශක්තිමත් කිරීම, අල්ලස් සහ දූෂණ නඩු මෙහෙයවීමේ කි‍්‍රයාවලිය ශක්තිමත් කිරීම, අල්ලස සහ දූෂණය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු කි‍්‍රයාමාර්ග ආදි කරුණු පිළිබඳ එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ලක්විය.

එමෙන්ම අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය පිළිබඳ කි‍්‍රයාත්මක කළයුතු දැනුවත් කිරීමේ සහ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් ද හඳුනාගෙන තිබේ. දූෂණ නිවාරණයේදී රාජ්‍ය අංශය, පෞද්ගලික අංශය, සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු සමස්ථ මහජනතාවගේ හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් ඇතිවන ජාතික කි‍්‍රයාකාරී කමිටුවක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් මහජන නියෝජිතයින්ගේ අල්ලස් සහ දූෂණ වැළැක්වීම සහ මහජන නියෝජිතයින්ගේ සුපිළිපන්න භාවය වැඩිදියුණු කිරීම අපේක්ෂා කරයි.

පෞද්ගලික අංශයේ අල්ලස් සහ දූෂණ කිි‍්‍රයා වැළැක්වීම, රාජ්‍ය ප‍්‍රසම්පාදන සහ මුදල් කළමනාකරණයේදී ඇතිවිය හැකි අල්ලස් සහ දූෂණ වැළැක්වීම, අල්ලස්, දූෂණ, මුදල් විශුද්ධිකරණය ඇතුළු අපරාධ වැරදිවලින් උපයන ලද වත්කම් ආපසු ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් සකස් කළයුතු නීති, අල්ලස් සහ දූෂණය සම්බන්ධයෙන් වන නීතිය සහ ඊට අදාළ වෙනත් නීති සංශෝධන, දූෂණයට එරෙහිව හඬනගන්නන් ආරක්ෂා කිරීම, මැතිවරණවලට මුදල් යෙදවීම සිමා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සකස් කළයුතු නීති රීති පිළිබඳව ද මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරේ.