බංග්ලාදේශය 265/3යි

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මේ වන විට ක්‍රීඩකයින් තුන්දෙනෙකු දැවී ලකුණු 265ක් ලබා ගෙන අැත.

පන්දු වාර 44යි.