සංචාරක කර්මාන්තය රට පුරා දියුණු කරනවා – සංචාරකයින්ට ආරක්ෂිත තත්වයක් රටේ තියෙනවා

දෙණියාය ප්‍රදේශයේ පැවතී උත්සව සභාවක් අමතමින් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා කියා සිටියේ, අද සංචාරකයින්ට ආරක්ෂිත තත්වයක් රටේ තියෙන්නේ. ගැටළුවක් සිදු උනොත් නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා සංචාරකයෝ ලංකාවට එන්න පටන් අරගෙන තිබේන බවයි.

හම්බන්තොට වරාය ණය උගුලෙන් බේරන්න අපි එතන කර්මාන්ත පුරයක් ඇති කරනවා ඒ කර්මාන්ත පුරයට කර්මාන්ත ඇවිත් නිෂ්පාදන කරලා විදේශ රටවලට අපනයන කරන කොට එතන රැකියා බිහි වෙනවා. කර්මාන්ත පුර බිහි වෙනවා. පවරයට නැව් එන හින්දා වරාය දියුණු වෙනවා. රටට අදායම් එනවා. ඒ හේතුවෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකය දියුණු වෙනවා. ගම්මාන දැන් වේගයෙන් දියුණු වෙනවා. ඉදිරියේදී තවත් වේගවත් වෙයි. අපේ රජය කර්මාන්තපුර බොහොමයක් බිහි කරනවා. මතුගම, බිංගිරිය, වැලිගම ඉන් කිහිපයක්. සංචාරක කර්මාන්තය වේගයෙන් දියුණු වෙනවා.

මේ දෙනියාය ආශ්‍රිතව අපි සංචාරක වැඩ සටහන දියුණු කරන්න තව දුරටත් කටයුතු කරනවා. අපේ රටේ තියෙනවා රට දියුණු කරන්න. පෝට්සිටිය සංවර්ධනය වෙද්දී ආර්ථික දියුණුවක් ඇතිවෙනවා. ඒ වගේ අපි සංචාරක කර්මාන්තය රට පුරා දියුණු කරනවා. ත්‍රීකුණාමලය වරාය ආශ්‍රිතව නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරක වැඩසටහන දකුණේ සංචාරක වැඩසටහන වෙරළෙන් ඔබ්බට ගෙන ගොස් සිංහරාජය වැනි ප්‍රදේශ වලට ගෙනයනවා.

මේ ඔක්කොම දියුණු වෙද්දී අපේ ආර්ථිකය දියුණු වෙනවා. රැකියා ඇතිවෙනවා. ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත දියුණු වෙනවා. ජනතාවට බොහෝ අවස්ථා ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථිකය ගොඩ නැගෙනවා. ඒ තැනට තමයි අපි රට ගෙනියන්නේ යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.