දූෂණයෙන් තොර රටක් බිහිකිරීමට ජනතව සමඟ තිබෙන ඩීල් එක අකුරට ඉටු කරනවා – සාගල රත්නායක මහතා

මොරවක  පැවැති උත්සවයකට සහභගීවෙමින් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පැවසුවේ,

ඌරුබොක්ක, දෙනියාය, මොරවක අළුත් ජල ව්‍යාපාති තුනක් සකස් කරන බවත් දූෂණයෙන් තොර රටක් බිහිකිරීමට ජනතව සමඟ තිබෙන ඩීල් එක අකුරට ඉටු කරන බවයි.

අපි මේ ආණ්ඩුව ගද්දි රටේ ආර්ථිකය විශාල කඩා වැටීමකට ලක්වෙලා ණය බරින් පිරිලා තිබ්බෙ. අයෝජකයො අවේ නෑ. අපේ රටේ ව්‍යාපාරිකයො පවා ආයෝජනය කරන්න කැමති වුනේ නෑ. ව්‍යාපාර කීයක් නම් රාජසන්තක කරාද කිසිම හේතුවක් නැතුව. මේ හැම දෙයක්ම නවත්තල හැමෝටම සාධාරණව ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපි හදපු නිසයි, දැන් රටේ ආර්ථිකය දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. පහුගිය අවුරුදු තුනට අළුතින් රැකියා ලක්ෂ 04 ක් බිහිවුනා. හම්බන්තොට, වැලිගම, මතුගම වගේ කර්මාන්තපුර එද්දි අළුත් රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතිවෙනවා.

දැන් බලන්න 1990 ගිලන්රථ සේවය කොච්චර ජීවිත ප්‍රමාණයක් බේරගෙන තියෙනවද ඒ නිසා. දෙනියාය රෝහලත් අපි ගේනවා ඌරුබොක්ක, දෙනියාය, මොරවක අළුත් ජල ව්‍යාපාති තුනක් අපි දෙනවා. ඒ වගේම සිංහරාජය ආරක්ෂා කරමින් සිංහරාජය ආශ්‍රිත සංචාරක කටයුතු සංවර්ධනය කරනවා. අපි ගාලු කොටුව වගේම අකුරලත් පැරණි ඕලන්ද ඇලත් සංචාරක කර්මාන්තයට දියුණු කරනවා. අපි දැන් සංචාරක කර්මාන්තය රට ඇතුළට ගේනවා. මේ වැඩසටහන් එද්දි රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතිවෙනවා. ඒ රැකියා සඳහා සූදානම් වෙන්න ඕන.

ශ්‍රී ලංකා පොලීසියට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදලා තියෙනවා. පොලිස් නිලධාරීනුත් අපි රැකලා තියෙනවා. ඒ අපගේ වැටුප් වැඩිකලා. සුබසාධන කටයුතු කරනවා.නීතියට අනුකූලව අපි කරනවා. අපිට එක එක්කෙනා එක්ක ඩීල් නෑ. අපිට තියෙන එකම ඩීල් එක තියෙන්නේ ජනතාව එක්ක විතරයි. ඒ ඩීල් එකෙන් රටේ ආර්ථිකය දියුණු කරනවා, තරුණ තරුණියනට රැකියා ලැබෙනවා, සෞඛ්‍ය්‍ය දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවගේම දූෂණයෙන් තොර රටක් බිහිකරන්න ඒ ඩීල් එක අකුරටම රකිනවා යැයි අමාත්‍යවරයා කීය.