අද සිට දැඩිව මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි

අද (09) සිට දැඩිව මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
පසුගිය දිනවල දිගින් දිගටම සිදු වූ රිය අනතුරු සලකා මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Previous articleකොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි
Next article143 වන ලෝක තැපැල් දින සැමරුම ජනාධිපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද