Home අයවැය 2019

අයවැය 2019

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය ඇරඹෙයි

0
2019 අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය අද (13) ආරම්භ වුණි. අද සිට අප්‍රේල් මස 05 වනදා දක්වා දින 19 ක්...

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද

0
2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද (06) ආරම්භ විමට නියමිතයි. දෙවනවර කියවිමේ විවාදය අද සිට ලබන 12 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර එදින...

මැණික් සම්බන්ධ සූත්‍ර ආනයන කරන ගුවන් සේවා බද්ද අඩු කෙරේ

0
මැණික් කැපීමේ හා ඔප දැමිමේ සූත්‍ර ආනයනයේදී අය කරන ගුවන් සේවා බද්ද අඩු කිරීමට යෝජනා කරයි.

අද රෑ 12ට සිගරැට් හා මත්පැන්වලට වෙන්න යන දේ

0
අද(05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්වැටි සඳහා සඳහා වු නිෂ්පාදන බද්ද ඉහළ නංවා ඇත. ඒ අනුව මිමි 60 කට වැඩි සිගරට් නිෂ්පාදන බද්ද සියයට 12 කින්...

අවුරුදු 18 අඩු සංචාරකයින්ගේ ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු අඩුකිරීමට යෝජනා

0
තරුණ සංචාරකයන්ට අවුරුදු 18 අඩු සංචාරකයන් වෙනුවෙන් සංචාරක ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු අඩුකිරීමට යෝජනා කරනවා.

සුනඛයන් වන්ද්‍ය කරණ වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 100ක්

0
ජලභිතිකා රෝගය රටින් තිරන් කිරීමට කටයුතු කරනවා.අයාලේ යන සුනඛයන් වන්ද්‍ය කරණ වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන්කරනවා.අයවැයෙන් බල්ලන්ටත් මුදල් වෙන්කරනවා.

ස්මාට් ශ්‍රි ලංකා ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත්

0
ශ්‍රමශක්ති නිශ්පාදන ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 500ක්.ස්මාට් ශ්‍රි ලංකා ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් උපකාර කරනවා.

ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් වෙනුවට උචිත භාණ්ඩ ආනයනයට

0
එක්වරක් භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් වෙනුවට උචිත භාණ්ඩ ආනයනය කරන ආයතන ලියාපංදිංචි කළ යුතුයි.

අය වැයෙන් වාහන මිල ගණන් වෙනස් වෙච්ච විදිහ මෙන්න

0
සිලින්ඩර ධාරිතාව 800ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන සඳහා නිෂ්පාදන ධාරිතාව මත බද්ද රුපියල් 150,000 කින් හා සිලින්ඩර ධාරිතාව 1000 ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන සඳහා නිෂ්පාදන...

ජාතික ප්‍රසාංගික මධ්‍යස්ථානය මොරටුවේදි

0
ජෝන්ද සිල්වා රඟහලේ අලුත්වැඩියා කටයුතු 2020දි අවසන් කරනවා.ජාතික ප්‍රසාංගික මධ්‍යස්ථානය මොරටුවේදි ආරම්භ කරනවා.