තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 330ක්

අද (20) දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 330ක් හඳුනාගෙන තිබේ.

 

ඒ අනුව අද දිනයේ කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 592ක් වාර්තා වී ඇත.