අමෙරිකානු නව ජනපති කොවිඩ් එන්නත ලබා ගනී

ඇමෙරිකානු නව ජනපති ලෙස තේරී පත් වූ ජෝ බයිඩන් ෆයිසර් එන්නත ලබාගෙන ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

 

ජනපතිවරයා සජීවී රූපවාහිනී වැඩ සටහනක් අතරතුර මෙම එන්නත ලබා ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.