රෙක්ස් ටිලර්සන්ගෙන් රුසියාවට අනතුරු අැඟවීමක්

හිටපු අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් රෙක්ස් ටිලර්සන් රුසියාවට අනතුරු අඟවා ඇති බව වාර්තාවේ.

රෙක්ස් ටිලර්සන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ, රුසියාවේ කරදකාරී හැසිරීම සහ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව තමන් රුසියාවට අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරන බවයි.