ෆේස්බුක් සමාජජාලය අහිතකර තත්ත්වයන් හමුවේ ද කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්

ෆේස්බුක් සමාජජාලය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලය පුරාවට ඇතිවූ අහිතකර තත්ත්වයන් හමුවේ වුවද මෙම වසර් පළමු වැනි කාර්තුවේදී සමාගමේ විකුණුම් 50%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

එම සමාගම පවසන්නේ වසරේ පළමු වැනි මාස තුන තුළ ඇ.ඩො.බිලියන 11.9ක විකුණුම් ආදායමක් වාර්තා වන බවයි. එය පසුගිය වසරේ වාර්තා වූ ඇ.ඩො.බිලියන 8 සමග සැසඳීමට ලක්කරමින් මෙම වර්ධනය පෙන්වා දෙයි.

සමාගම මුහුණදුන් වඩාත් වැදගත් අභියෝග හමුවේ වුවද, 2018 වසරේදී ව්‍යාපාරය වඩාත් ශක්තිමත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇති බව සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක මාර්ක් සකර්බර්ග් පවසයි.