කළු ගඟේ ජල මට්ටම යළිත් ඉහළ යාමේ අවධානමක් – අවට ජනතාව ප්‍රවේශමෙන්

කළු ගඟේ ජල මට්ටම අද (23) රාත්‍රිය වන විට යළිත් ඉහළ යාමේ අවධානමක් අැති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ, මේ හේතුවෙන් කළු ගඟ අවට ජනතාව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන ලෙසටයි‍.