ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා සඳහා එන්නතක් භාවිතය අභියෝගයක්

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසය රුබෙල්ලා, සරම්ප වැනි වෛරස තත්ත්වයක් නොවන බවත් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසය තම ස්වරූපය අභ්‍යන්තර වශයෙන් මෙන් ම බාහිර වශයෙන් ද වෙනස්කරගන්නා සුවිශේෂ වෛරස තත්ත්වයක් බැවින් ඒ සඳහා එන්නතක් භාවිත කිරීම අභියෝගයක් බව වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ වෛරස් රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ජූඩ් ජයමහ මහතා පැවසීය.
වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය වෙත ලැබුණු සෙම් පටල අති නවීන මවුලික පරීක්ෂවලට භාජනය කිරීම හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A වෛරසය හඳුනාගෙන ඇති බවත් සුළු වශයෙන් RSV හා ඇඩිනෝ වෛරසය හමු වූ අවස්ථාවන් ද ඇති බව පෙන්වාදෙන වෛරස් රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා මෙම කාලය සාමාන්‍ය වශයෙන් මෙම වෛරසය පැතිරීම සිදුවීම වසර 10ක පමණ සිට හඳුනාගෙන ඇතැයි ද පැවසීය.