මෙරට ගම්මිරිස් බෝගයේ කීර්ති නාමය විනාශ කරන්නට එරෙහිව විමර්ශන

ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මිරිස් ලෝකයේ හොඳම ගම්මිරිස් ලෙස සැළකෙන අතර අපේ ගම්මිරිස් සඳහා ලෝක වෙළෙඳ පොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මිරිස් බෝගයේ කීර්ති නාමය විනාශ කරමින් විදේශ ගම්මිරිස් ඊට කළවම් කරන ජාවාරමක් ගැන විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නමුත් කිසියම් ජාවාරම්කරුවන් පිරිසක් අප රටේ ගම්මිරිස් අපනයනය කිරීමේදී, තත්ත්වයෙන් බාල ගම්මිරිස් බංග්ලාදේශයෙන් ගෙන්වා මුහුද මැද දී නැවේ දී ම කවළම් කරන ජාවාරමක් ගැන කරුණු හෙළිදරව් වී ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.