අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත ක‌ෙ‌රේ

ගාල්ල, වැලිවිටිය, දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය ඊයේ (24) දින අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙහිදී ගංවතුරින් විපතට පත් පවුල් සදහා රුපියල් කෝටි 8 කට ආසන්න ‍මුදලක් චෙක් පත් මගින් මෙහිදී ලබාදෙනු ලැබීය.