වකුගඩු බද්ධ සැත්කම් 400 දක්වා ඉහළට – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

යහපාලන රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු වකුගඩු බද්ධ සැත්කම් 400 ක් පමණ සිදුකර ඇති බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරයි.
ද සොයිසා කාන්තා රෝහල් පරිශ්‍රයේ ලේ බැංකුවවෛද්‍ය රසායනාගාරය යන අංශ වලින් සමන්විතව ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිනි.