අගමැතිට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට

අගමැතිට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව සභාවට ඉදිරිපත් වී තිබේ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා යෝජනාව සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතර විජිත හේරත් මහතා එය ස්ථිර කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවීමට අදාළ යෝජනාව සම්මත විය.

කතානායක වරයා සඳහන් කළේ යෝජනාවට ඡන්ද විමසිමක් පවත්වන බවයි.