ජවිපෙ සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාව පිළිබඳව මහින්ද කරුණු පැහැදිලි කරයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාව පිළිබඳව කරුණු පැහැදි කරමින් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂපයට අයත් පක්ෂ නායකවරුන් සමඟ ඊයේ(05) සවස පැවති රැස්වීමේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමඟ අද(06) පැවැත්වීමට නියමිත හමුව පිළිබඳවද සාකච්ඡා කළ බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එහිදී විපක්ෂත නායකවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ විපක්ෂ නායකවරයා වශයෙන් විපක්ෂයේ සිටින සෑම පක්ෂයක් සමඟම සාකච්ඡා කිරීම තමන්ගේ යුතුකමක් සහ වගකීමක් බවයි.

ඒ අනුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඉල්ලීම පරිදි අද දින යෝජිත සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බවත් ටී.එන්.ඒ ඇතුළු වෙනත් විපක්‍ෂ කණ්ඩායම්ද ඉල්ලීමක් කළහොත් රටට වැදගත් ප්‍රශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට තමා බලාපොරොත්තු වන බවද විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.