කුණු නිසා ශ්‍රි පාද වන්දනාකරුවන් දැඩි අපහසුතාවයක

හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ විශ්‍රාම ශාලාව අසල දුම්රිය මගින් හා ශ්‍රි පාද වන්දනාකරුවන් බැහැර කර ඇති කැළි කසළ මාස ගණනාවක් තිස්සේ එම ස්ථානයෙන් ඉවත් නොකිරිම හේතුවෙන් පරිසර ගැටළු රැසක් මතු වි ඇති බව ශ්‍රි පාද වන්දනාකරුවන් පවසයි.

හැටන් මාර්ගය ඔස්සේ ශ්‍රි පාදය වන්දනා කිරිමට දුම්රියෙන් දිනපතා විශාල වන්දනාකරුවන් පිරිසක් පැමිණෙන අතර එසේ පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ විශ්‍රාම ශාලාවක්ද විවෘතව පවති.

එම වන්දනාකරුවන් රැගෙන එන ආහාර පාන විශ්‍රාම ශාලාවේ දි අනුභව කර ඉවතලන අපද්‍රව්‍යය වන්දනාකරුවන් විසින් කැළි කසළ බදුන්වලට බැහැර කරයි.

දුම්රිය මගීන් විසින් හැටන් දුම්රිය අංගණයයේදි බැහර කරන කැළි කසළද දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයන් විසින් විශ්‍රාම ශාලාව අසලට රැ‍ගෙන ගොස් එම ස්ථානයේ ගොඩ කරනු ලබයි.

මෙසේ බැහැර කරන කැළි කසළ මාස ගණනාවක් තිස්සේ හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සෞඛ්‍යය අංශ විසින් ඉවත් කරගෙන නොයැම හේතුවෙන් පරිසර ගැටළු රැසක් සහ හැටන් දුම්රිය ස්ථානය අවට දැඩි දුගන්ධයක් හමන බවද හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ නිලධාරින්ද කියා සිටියි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මගින් දුම්රිය ස්ථානයේ දිනපතා එක්රැස් වන කැලි කසල රැගෙන නොයැම නිසා ඇතැම් කැළි කසළ දුම්රිය ස්ථානයේම පසක ගොඩ ගසා ගිනි තබා විනාශ කිරිමට පවා සිදු වි ඇති බවයි දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයින් කියා සිටින්නේ.

පවත්නා තත්ත්වය හමුවේ හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ විශ්‍රාම ශාලාව අවට නිසි සෞඛ්‍යය පහසුකම් නොමැති බවත්, පවතින දුගන්ධය හමුවේ තමන් රැගෙන ආහාර පාන පවා විශ්‍රාම ශාලාවේ රැදි සිටිමින් අනුභව කල නොහැකි තත්ත්වයත් උද්ගත වි ඇත.

දුම්රියෙන් ශ්‍රි පාද වන්දනාවේ පැමිණෙන වන්දනාකරුවන්ද කියා සිටින්නේ හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ එක්රැස් වි ඇති කැළි කසළ ඉවත් නොකිරිම සම්බන්ධයෙන් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජනන සෞඛ්‍යය පරික්ෂක රාමයියා බල ක්‍රිෂ්ණන් මහතාගෙන් අප කල විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ දුම්රියෙන් පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් මෙන්ම මගීන් කැලි කසල වර්ග කර කැලි කසල බදුන්වලට බැහර නොකරන නිසා දුම්රිය ස්ථානයේ එකරැස් වි ඇති කැළි කසළ ඉවත් කර ගැනිමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වි ඇති බවයි.

නගර සභා සේවකයින් යොදවා එක්රැස් වි කැළි කසළ වෙන් කර ඉවත්කර ගැනිමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරයා කියා සිටියේ ය.