පොපි මල් දිනය සහ ජාතික රණවිරු සැමරුම් උළෙල අද

කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාත්‍යන්තර පොපි මල් සැමරුම් දිනය සහ ජාතික රණවිරු සැමරුම් උළෙල අද (11) විහාරමහා දේවී උද්‍යානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.